ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านคลองเต็ง
165 หมู่ที่ 3 ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง   ตำบลนาท่ามเหนือ   อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 92190
เบอร์โทรศัพท์ (075) 276187
Email : Klongteng.tr@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100004982355931


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน