พระราชกรณียกิจสำคัญๆ ของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระราชกรณียกิจสำคัญๆ ของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 608.65 KB