ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือ นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และบุคคลทั่วไปร่วมกันทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านคลองเต็ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 64
19 ตุลาคม 2564 นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองเต็ง ได้เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 9 พฤศจิกายน 2564 นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองเต็ง ได้เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ จ. ตรัง เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเปิดภาคเรียนที่ 2
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 64
การนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid19)
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านคลองเต็ง เรื่อง การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 64
ยินดีต้อนรับ นายมานะ มีมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเต็ง ด้วยความยินดียิ่ง 15 ตุลาคม 2564
โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านคลองเต็ง (ฉบับที่ 5) เรื่อง ขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Air , Online , On Demand และ On Hand
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านคลองเต็ง (ฉบับที่ 4) เรื่อง ขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Air , Online , On Demand และ On Hand
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านคลองเต็ง (ฉบับที่ 3) เรื่อง ขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Air , Online , On Demand และ On Hand
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านคลองเต็ง เรื่อง การเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ฉบับที่ 2)
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านคลองเต็ง เรื่อง การเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๑)
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 64
ขอเชิญร่วมทำแบบทดสอบร่วมกิจกรรมรับเกียรติบัตรออนไลน์ เรื่อง
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 64
ผู้อำนวยการพรรณนิภา ไพรัตน์ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านคลองเต็งจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและจิตอาสา พัฒนารร.ปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 64