ข่าวประชาสัมพันธ์
การนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid19)
วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนบ้านคลองเต็งได้รับการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid19) เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต ๑ นำโดยนายระนิต ณ พัทลุง รองผู้อำนวยการ สพป.ตรัง 1 และนายพิสิทธิ์ สุขรักษา ประธานกลุ่มโรงเรียนหนองตรุด-นาท่าม โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2564,13:17   อ่าน 38 ครั้ง