ข่าวประชาสัมพันธ์
19 ตุลาคม 2564 นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองเต็ง ได้เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 9 พฤศจิกายน 2564 นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองเต็ง ได้เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ จ. ตรัง เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเปิดภาคเรียนที่ 2

19 ตุลาคม 2564 นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองเต็ง
ได้เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1  
9 พฤศจิกายน 2564 นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองเต็ง
ได้เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2
ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ  จ. ตรัง
เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเปิดภาคเรียนที่ 2 ในปีการศึกษา 2564

โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 2564,23:00   อ่าน 35 ครั้ง