ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นายมานะ มีมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเต็ง ได้มอบหมายนายวันชัย เพชรรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านคลองเต็ง เข้าร่วมพิธีมอบหนังสือและอุปกรณ์กีฬาจากมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ในนามโรงเรียนบ้านคลองเต็ง สพป.ตรัง เขต 1 ขอขอบพระ

วันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นายมานะ  มีมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเต็ง   ไดมอบหมายป.ตรัง เขต 1  ขอขอบพระคุณมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับบ้านคลองเต็ง  จำนวน 40,000  


โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2564,00:22   อ่าน 55 ครั้ง