ข่าวประชาสัมพันธ์
วันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนบ้านคลองเต็ง ขอขอบพระคุณ นางสุวิมล ทวิสุวรรณ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาท่ามเหนือ อ.เมือง จ. ตรัง เป็นอย่างสูง ที่ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรสาธิตการใช้ชุดตรวจ ATK และ
วันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนบ้านคลองเต็ง ขอขอบพระคุณ นางสุวิมล ทวิสุวรรณ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาท่ามเหนือ อ.เมือง จ. ตรัง เป็นอย่างสูง ที่ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรสาธิตการใช้ชุดตรวจ ATK และการอ่านผล เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน On-site ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาทของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรคนา 2019 (COVID-19)
โพสเมื่อ : 01 ม.ค. 2565,14:09   อ่าน 45 ครั้ง