ปฐมวัย

นางพัชรินทร์ ชุมอินทร์
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1
เบอร์โทร : 095-0738087
อีเมล์ : patchatin8087@gmail.com

นางสาวกนิษฐา ท่าจีน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2
เบอร์โทร : 096-5517185
อีเมล์ : bluebird.s47@gmail.com