กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายนาวี เรืองชู
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เบอร์โทร : 099-3124088

นางสาวตานตะวัน นานช้า
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 082-3769695
อีเมล์ : tantawan.trg@gmail.com