กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายอาคม ดำปิน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เบอร์โทร : 097-3546451

นางผกามาศ ดำปิน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 096-8947935