กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวอังคณา นาคพล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 094-3502808
อีเมล์ : angkana.yoko@gmail.com

นางสุภาภรณ์ รักราม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 085-0687112
อีเมล์ : fern87112@gmail.com

นางสาวพิชญา อิ่มตา
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 094-9042428
อีเมล์ : eyephchy@gmail.com

นางสาวมนไศล ปราบสงคราม
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 082-4134147
อีเมล์ : m.monsalai@gmail.com